เก็บแรงไว้ไ
ปแผ่เมตตา
 ให้เธอดีกว่า
Am 
       
 
คนแบบนี้ยิ่
งพูดเท่าไหร่
 ยิ่งเสียเวลา
Am 
ด่า       
 
คนของฉัน
ที่โดนแย่งไป
 ได้ไปแล้ว
Am 
จงไปให้ไกล
 
ไม่ได้เสีย
Dm7 
ใจ 
 
แค่กรวดน้ำ
 อว
Em 
ย.. 
 
พร
Dm7 
..
 
ขอให้โ
ชคดี
       

 
เห็น
Am 
เธอคุยกับเขา
ทุกวัน
 
แต่เ
ธอบอกว่าเป็น
G/B 
แค่เพื่อนกัน
 
เชื่อ
Am 
ใจก็เลยเชื่อ
แบบนั้น
 
ไม่คิด
ว่ามีอ
G/B 
ะไร
 
แต่ใ
Am 
คร ๆ ก็บอก
ให้รู้
 
ว่า
เห็นเธอกับเขา
G/B 
เดินด้วยกันอยู่
 
แค่ม
Am 
องก็พอ
จะรู้ 
 
ไม่ใช่แ
ค่เพื่อนที่เธอ
G/B 
คิด

 
เพื่อน
Am 
จริง ๆ เธอบอกแค่เพื่อน
จริง 
 
 
แต่หยอกล้อ
พูดคุย 
 
แบบเป็นแฟน
G/B 
ทุกสิ่ง
 
เธอบอกเพื่อน
Am 
จริง ๆ เธอบอกแค่เพื่อน
จริง 
 
 
แต่สุดท้าย
เธอก็ทิ้งฉันไป
G/B 

 
เก็บแรงไว้ไ
ปแผ่เมตตา
 ให้เธอดีกว่า
Am 
       
 
คนแบบนี้ยิ่
งพูดเท่าไหร่
 ยิ่งเสียเวลา
Am 
ด่า       
 
คนของฉัน
ที่โดนแย่งไป 
 
ได้ไปแล้ว
Am 
จงไปให้ไกล
 
ไม่ได้เสีย
Dm7 
ใจ แค่กรวดน้ำ
 อวย.
Em 
. พร.
Dm7 
.
 
ขอให้โ
ชคดี
       

 
เวลา
Am 
เธออยู่กับฉัน
 
เธอก็แอบแชท
แล้วกดปิดแจ้งเตือน
 
ที่เธอ
แอบคุยกับเขา
 
นี่คุยหลายวัน
G/B 
หรือคุยมาหลายเดือน
 
หลัง ๆ
Am 
หายไปทุกวัน
 
ออกไปทุกวัน
แล้วบอกไปกับเพื่อน
 
ทิ้งฉัน
ให้นั่งเหงาใจทุรนทุราย
G/B 
อยู่กับคำเตือน

 
ว่าเธอ
Am 
ไปด้วยกันทุกวัน
 
ทำกับเขา
เหมือนเป็นคนสำคัญ
 
ไอคน
ที่มาก่อนอย่างฉัน
 
จะต้องพูด
G/B 
ต้องคิดยังไง
 
ให้พูด
Am 
ว่าฉันไม่เป็นไร
 
แค่เพื่อนกันตั
วฉันเข้าใจ
 
คงดูโ
ง่ไปใช่มั้ย 
 
ที่ไปเชื่อคำ
G/B 
โกหกเธอ

 
เพื่อน
Am 
จริง ๆ เธอบอกแค่เพื่อน
จริง 
 
 
แต่หยอกล้อ
พูดคุย 
 
แบบเป็นแฟน
G/B 
ทุกสิ่ง
 
เธอบอกเพื่อน
Am 
จริง ๆ เธอบอกแค่เพื่อน
จริง 
 
 
แต่สุดท้าย
เธอก็ทิ้งฉันไป
G/B 

 
เก็บแรงไว้ไ
ปแผ่เมตตา
 ให้เธอดีกว่า
Am 
       
 
คนแบบนี้ยิ่
งพูดเท่าไหร่
 ยิ่งเสียเวลา
Am 
ด่า       
 
คนของฉัน
ที่โดนแย่งไป
 ได้ไปแล้ว
Am 
จงไปให้ไกล
 
ไม่ได้เสีย
Dm7 
ใจ แค่กรวดน้ำ
 อว
Em 
ย.. 
 
พร..
Dm7 
       

 
เก็บแรงไว้ไ
ปแผ่เมตตา
 ให้เธอดีกว่า
Am 
       
 
ไอ้คนแบบนี้ยิ่
งพูดเท่าไหร่
 ยิ่งเสียเวลา
Am 
ด่า       
 
คนของฉัน
ที่โดนแย่งไป
 ได้ไปแล้ว
Am 
จงไปให้ไกล
 
ไม่ได้เสีย
Dm7 
ใจ แค่กรวดน้ำ
 อว
Em 
ย.. 
 
พร.
Dm7 
.       
 
ไม่ได้เสีย
Dm7 
ใจ 
 
แค่กรวดน้ำ
 อว
Em 
ย.. 
 
พร.
Dm7 
.       
 
ให้คนไม่รักดี 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites