ขั้นมักคนซั่
ว..ขี้ตั่ว
Bm 
คือบ่บอกอ้าย
Em 
 
สิบ่ต้อง
กลับโตกลับใจ
       
 
เบิดซั่วกะอ้ายนี้ล่ะ

INSTRU | Em | C | Am C | D |

 
เจ้าฝัง
เสาเข็ม 
 
ลงใจอ้
Bm 
าย
 
ตอกลงไป
Em 
กลางหัวใจผู้
ชายคนหนึ่ง
 
ซึ่งฮักเจ้าแฮง
Bm 
หลาย 
 
จนสิตาย
Am 
แทนได้

 
เจ้าก่อ
ความฮักลงใจอ้
Bm 
าย
 
จนหลง
Em 
 บ่คิดพะวง
ว่าเจ้าสิลวง
 
สิหลอก
Bm 
 บอกเลิก
Am 
กัน.. 
 
ง่าย

 
ตั้งหลักบ่ทัน
 สตั้นไ
Bm 
ปสามวินา
Em 
ที
 
เจ็บอีหลี
 คำนี้..
 
เจ้าบอกว่า
Am 
อ้ายดีเกินไป
 
คันมักคนซั่ว
 ขี้ตั่วคื
Bm 
อบ่บอกอ้าย
Em 
 
สิบ่ต้อง
กลับโตกลับใจ
       
 
เบิดซั่วกะอ้ายนี้ล่ะ

 
บ่ไ
ปไสก็เพราะเจ้าฮู้บ่
 
ย้อนเจ้าขออ้ายกะเลยคึดต่อ
Bm 
.. 
 
นำเจ้า
Em 
 
เฮ็ดตายนำเขา
 เป็นจังได๋น้อเฮา
 โฮ้ว..

INSTRU | G Bm | Em D | C | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D | C | D |

 
ตั้งหลักบ่ทัน
 สตั้น
Bm 
ไปสามวินา
Em 
ที
 
เจ็บอีหลี
 คำนี้..
 
เจ้าบอกว่า
Am 
อ้ายดีเกินไป 
 
คันมักคนซั่ว
 ขี้ตั่ว
Bm 
คือบ่บอกอ้าย
Em 
 
สิบ่ต้อง
กลับโตกลับใจ
       

 
ตั้งหลักบ่ทัน
 สตั้นไ
Bm 
ปสามวินา
Em 
ที
 
เจ็บอีหลี
 คำนี้..
 
เจ้าบอกว่า
Am 
อ้ายดีเกินไป 
 
คันมักคนซั่ว
 ขี้ตั่วคื
Bm 
อบ่บอกอ้าย
Em 
 
สิบ่ต้อง
กลับโตกลับใจ
       
 
เบิดซั่วกะอ้ายนี้ล่ะ

OUTRO | C | Em | Am C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites