แคปชั่น
ที่เจ้าได้โพส
ต์
 
ให้ฮู้โลด
Em 
ว่าอ้ายเจ็บหลา
Am 

INSTRU | C | Am | F | G | C |

 
หยิบโทร
ศัพท์ขึ้นมา
Em 
 
เปิดเฟส
Am 
แล้วอ้ายตกใจ
Em 
 
ได้เห็น
Am 
สิ่งที่เจ้าโพสไว้
Em 
 
บาดใจข
องอ้าย 
 
คัก
แท้เด้

 
เป็นหยัง
คือเฮ็ดแนวนั้น
Em 
 
เฮ็ดให้ใจอ้
Am 
ายสั่น 
 
เจ้าฮู้บ่
Em 
 
ห่างกัน
บ่โดน 
 
คือเปลี่ยนคัก
Em 
แท้หนอ
 
บ่คึดพ้อ
Dm 
 ความฮัก
ของเฮาเลย
จักหน่อย

 
น้องสิฮู้..
Dm 
 บ่หนอ 
 
ว่าอ้ายเจ็บ
Em 
ส่ำได๋
 
สิ่งที่น้อง
โพสไว้ 
 
มันเหยียบใจค
นเคยฮักกัน

 
แคปชั่น
ที่เจ้าได้โพส
 
ให้ฮู้โลด
Em 
ว่าอ้ายเจ็บหลาย
Am 
 
ที่ทำ
ให้ผู้ชาย
ต้องมีน้ำตา
 
อยากแสดง
ความคิดเห็น
 
อยากไปคอมเม้น
Em 
ต์ให้น้องฮู้ว่า
Am 
 
ฆ่ากันสา
 อ้ายบ่มีค่า
กะส่ำหมาหัวเน่า

 
เลิก
Am 
กันแล้ว 
 
บ่มีคน
Em 
ครองใจ
 
โสดกะดีสิ
Am 
เฮ็ดหยังกะได้
Em 
 
สิไปไสก
Am 
ะบ่มีคนมาคอย
Em 
กวนใจ
 
แคปชั่นแบบนี้
เจ้าคือกล้าโพส
ต์ โอ้ย…

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
น้องสิฮู้..
Dm 
 บ่หนอ 
 
ว่าอ้ายเจ็บ
Em 
ส่ำได๋
 
สิ่งที่น้อง
โพสไว้ 
 
มันเหยียบใจค
นเคยฮักกัน

 
แคปชั่น
ที่เจ้าได้โพส
 
ให้ฮู้โลด
Em 
ว่าอ้ายเจ็บหลาย
Am 
 
ที่ทำ
ให้ผู้ชาย
ต้องมีน้ำตา
 
อยากแสดง
ความคิดเห็น
 
อยากไปคอมเม้น
Em 
ต์ให้น้องฮู้ว่า
Am 
 
ฆ่ากันสา
 อ้ายบ่มีค่า
กะส่ำหมาหัวเน่า

 
แคปชั่น
ที่เจ้าได้โพส
 
ให้ฮู้โลด
Em 
ว่าอ้ายเจ็บหลาย
Am 
 
ที่ทำ
ให้ผู้ชาย
ต้องมีน้ำตา
 
อยากแสดง
ความคิดเห็น
 
อยากไปคอมเม้น
Em 
ต์ให้น้องฮู้ว่า
Am 
 
ฆ่ากันสา
 อ้ายบ่มีค่า
กะส่ำหมาหัวเน่า
 
ฆ่ากันสา
 บ่ค่อยมีค่า
กะส่ำหมาหัวเน่า
….

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites