INTRO | Em | Em | Em | Bm |
INTRO | G | Am | Bm | Em |

 
เดินไปตลา
ดไปซื้อผักกาดเพื่อเอามาจอ
Em 
 
ยามเย็นเฝ้ารอรอน้องมากินด้วย
กัน
 
เมนูเติมรักเหมาะนักกับคนเติม
Am 
ฝัน
 
จึงเป็นเมนูสำคัญ
Bm 
เพราะว่าฉันได้ทานคู่เ
ธอ

 
แต่แล้ว
Am 
เวลาก็ล่วงเลย
Em 
ไป
 
ผักกาดที่พี่จอไว้ ไม่มีทรามวัยเหมือนดังวัน
Bm 
นั้น
 
เจ้าลืมไปแล้ว
Em 
ลืมแผ่นถั่วเน่า 
 
ลืมหมูสามชั้น
Am 
 
ลืมคนที่กินด้วยกัน
Bm 
เธอลืมฉันไปแล้วใช่ไหม

 
จอผักกาด
Em 
คงขาดรสชาติเมื่อตอนขาดเธอ
 
หัวใจเจ้าคงพลั้งเผลอ
 
 
ไปกินเบอร์เกอร์กับใครคน
Bm 
นั้น
 
คงลืมรสชาติ
จอผักกาดที่กินร่วมกัน
Am 
 
ถัวเน่าและหมูสามชั้น
Bm 
 
คงไม่มีวันจะหวนกลับคืน
Em 

 
ถ้าไค้อยาก
Em 
กินจอผักกาด
 
มันตึงเหมาะขนาดเน้ออีน้องเน้อ
 
 
อ้ายว่ามันตึงดีตึงลำ
 
 
เอาข้าวเหนียวมาจ้ำสักกำสองกำเน้อ
 
 
พริกทอดเอามากับมาวาง
 
 
แต่ถ้ามันจ๋างใส่น้ำบ่าขามเน้อ
 
 
แต่อีหล้า
Bm 
มาละไปดาด
 
ละจอผักกาดเหลือเบอะเหลือเบ๋อเน้อ
 

 
ฮา
นิบ่าเฮ้ย 
 
อีน้องละอ้ายไป
 
ฐานะ
Am 
ของไอ้มันตุ๊ก
 
อ้ายเป๋นบ่าวบ้านใส่เบ็ดไส่ไซ
 
 
ทำอ้าย
Bm 
ต้องมีน้ำต๋า
 
นั่งเมื่อยเหมือนหมาตี่เกี่ยวจักไค
 
 
เจอหื้ออีน้อง
Em 
ปิ๊กมา
 
ตัวอ้ายนั่นหนาจะยะจะใด
 

 
จอผักกาด
Em 
คงขาดรสชาติเมื่อตอนขาดเธอ
 
หัวใจเจ้าคงพลั้งเผลอ
 
 
ไปกินเบอร์เกอร์กับใครคน
Bm 
นั้น
 
คงลืมรสชาติ
จอผักกาดที่กินร่วมกัน
Am 
 
ถัวเน่าและหมูสามชั้น
Bm 
คงไม่มีวันจะหวนกลับคืน
Em 

 
เดินไปตลา
ดไปซื้อผักกาดเพื่อเอามาจอ
Em 
 
ยามเย็นเฝ้ารอรอน้องมากินด้วย
กัน
 
เมนูเติมรักเหมาะนักกับคนเติม
Am 
ฝัน
 
จึงเป็นเมนูสำคัญ
Bm 
เพราะว่าฉันได้ทานคู่เ
ธอ

 
แต่แล้ว
Am 
เวลาก็ล่วงเลย
Em 
ไป
 
ผักกาดที่พี่จอไว้ ไม่มีทรามวัยเหมือนดังวัน
Bm 
นั้น
 
เจ้าลืมไปแล้ว
Em 
ลืมแผ่นถั่วเน่า 
 
ลืมหมูสามชั้น
Am 
 
ลืมคนที่กินด้วยกัน
Bm 
เธอลืมฉันไปแล้วใช่ไหม

 
จอผักกาด
Em 
คงขาดรสชาติเมื่อตอนขาดเธอ
 
หัวใจเจ้าคงพลั้งเผลอ
 
 
ไปกินเบอร์เกอร์กับใครคน
Bm 
นั้น
 
คงลืมรสชาติ
จอผักกาดที่กินร่วมกัน
Am 
 
ถัวเน่าและหมูสามชั้น
Bm 
 
คงไม่มีวันจะหวนกลับคืน
Em 
..
เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites