INTRO | Bm | Bm | Em | A F#m |
INTRO | Bm | Bm | A F#m | Bm |

 
รักสิบ
Bm 
ล้อ ต้องรอสิบโมง แม่คิ้วโก่งขวัญใจสิบล้อ
 
รัก
Em 
จริงต้องอดใจรอ
 
รักสิบ
A 
ล้อ 
 
ต้อง
F#m 
รอสิบโ
Bm 
มง

INSTRU | Bm | Bm | A F#m | Bm |

 
ขวัญ
D 
เอ๋ย 
 
นง
Bm 
เยาว์
 
เจ้าคง
G 
เหงา
F#m 
ดวง
Bm 
แด
 
โอ้ขวัญ
D 
แม่คงนอนคุม
Bm 
โปง
 
เจ้า
D 
กอดหมอนข้างเคียง
Bm 
ใจ
 
พี่กอดพวงมา
G 
ลัย 
 
หลับ
A 
ตาไม่
D 
ลง
 
ชน
Bm 
แหลกถ้าพี่ขืนหลับ
 
ไม่
A 
ตายก็
F#m 
ยับ 
 
โดนจับเข้า
Bm 
กรง

 
รักสิบ
Bm 
ล้อ ต้องรอสิบโมง แม่คิ้วโก่งขวัญใจสิบล้อ
 
รัก
Em 
จริงต้องอดใจรอ
 
รักสิบ
A 
ล้อ 
 
ต้อง
F#m 
รอสิบโ
Bm 
มง

INSTRU | Bm | Bm | A F#m | Bm |

 
ขวัญเ
D 
อ๋ย 
 
คน
Bm 
ดี
 
เจ้าอย่าคิด
G 
หนี  
F#m 
พี่
Bm 
ไป
 
มีรัก
D 
ใหม่เปลี่ยนใจขี้
Bm 
โกง
 
อย่า
D 
ให้พี่เก้อจง
Bm 
รอ
 
คนขับสิบ
G 
ล้อ 
 
จิต
A 
ใจซื่อ
D 
ตรง
 
ดวง
Bm 
จิตสองเราจดจ่อ
 
เป็นแ
A 
ฟนสิบ
F#m 
ล้อก็ต้องรอสิบ
Bm 
โมง

INSTRU | Bm | Bm | Em | A F#m |
INSTRU | Bm | Bm | A F#m | Bm |

 
รักสิบ
Bm 
ล้อ ต้องรอสิบโมง แม่คิ้วโก่งขวัญใจสิบล้อ
 
รัก
Em 
จริงต้องอดใจรอ
 
รักสิบ
A 
ล้อ 
 
ต้อง
F#m 
รอสิบโ
Bm 
มง

INSTRU | Bm | Bm | A F#m | Bm |

 
ขวัญเ
D 
อ๋ย 
 
คน
Bm 
ดี
 
เจ้าอย่าคิด
G 
หนี  
F#m 
พี่
Bm 
ไป
 
มีรัก
D 
ใหม่เปลี่ยนใจขี้
Bm 
โกง
 
อย่า
D 
ให้พี่เก้อจง
Bm 
รอ
 
คนขับสิบ
G 
ล้อ 
 
จิต
A 
ใจซื่อ
D 
ตรง
 
ดวง
Bm 
จิตสองเราจดจ่อ
 
เป็นแ
A 
ฟนสิบ
F#m 
ล้อก็ต้องรอสิบ
Bm 
โมง

 
รักสิบ
Bm 
ล้อ ต้องรอสิบโมง แม่คิ้วโก่งขวัญใจสิบล้อ
 
รัก
Em 
จริงต้องอดใจรอ
 
รักสิบ
A 
ล้อ 
 
ต้อง
F#m 
รอสิบโ
Bm 
มง

 
รักสิบ
Bm 
ล้อ ต้องรอสิบโมง แม่คิ้วโก่งขวัญใจสิบล้อ
 
รัก
Em 
จริงต้องอดใจรอ
 
รักสิบ
A 
ล้อ 
 
ต้อง
F#m 
รอสิบโ
Bm 
มง

OUTRO | Bm | Bm | A F#m | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites