INTRO | D | Bm7 | Em7 | A |

D 
รู้ดียิ่งกว่าใคร 
 
รู้ใจเธอดี
 
น้ำ
Bm7 
เสียงและท่าทางนี้ 
 
หมายความอย่างไหน
 
ความ
Em7 
ลับในใจ ค่อย ๆ เ
A 
ผยให้ฉันเดา
D 
เริ่มมาตั้งแต่เธอ 
 
และเขาเจอกัน
 
ถึง
Bm7 
แม้เริ่มต้นตอนนั้น
 
ฉันยังไม่รู้ แต่
Em7 
ใช้เวลาไม่นาน
 
ก็เข้า
A 
ใจมองภาพชัดเจน

 
เอา
Gmaj7 
เวลาไหน
 
แอบไปเ
C6 
จอเขา 
 
เมื่อฉัน
Bm7 
เผลอ
 
เหนื่อยไหมเธ
E 
อต้องทำอย่างนั้น
Em7 
อยากไปกับเขา 
 
 
F#m7 
แต่ดันมีฉัน
 
ใช่ไ
A 
หมที่เธอเกรงใจ

 
ไม่ต้อง
D 
ขอ 
 
ฉันก็จะทำให้
 
ไม่
Bm7 
ขอ 
 
ฉันก็จะไปให้
 
จะ
Em7 
ทิ้งให้เธอ 
 
อยู่กับเ
A 
ขาอย่างที่ต้องการ
 
ไม่ต้อง
D 
ขอ 
 
ฉันก็จะยอมให้
 
ถ้า
Bm7 
รักเขาก็เข้าใจได้
 
จะ
Em7 
ยากอะไร 
 
ก็แค่
A 
หัวใจ 
 
หัวใจ
 
หัวใจดวงเดียวย่อยยับไป
 

INSTRU | Dmaj7 F | Bb A |

D 
เข้าใจว่าเธอเอง 
 
ก็คงอึดอัด
 
อยาก
Bm7 
รักคนที่เธอรัก 
 
ห้ามกันไม่ไหว
 
ถึง
Em7 
แม้ไม่พูดอะไร 
 
แต่อาก
A 
ารเธอก็ชัดเจน

 
เอา
Gmaj7 
เวลาไหน
 
แอบไปเ
C6 
จอเขา 
 
เมื่อฉัน
Bm7 
เผลอ
 
เหนื่อยไหมเธ
E 
อต้องทำอย่างนั้น
Em7 
อยากไปกับเขา 
 
 
F#m7 
แต่ดันมีฉัน
 
ใช่ไ
A 
หมที่เธอเกรงใจ

 
ไม่ต้อง
D 
ขอ 
 
ฉันก็จะทำให้
 
ไม่
Bm7 
ขอ 
 
ฉันก็จะไปให้
 
จะ
Em7 
ทิ้งให้เธอ 
 
อยู่กับเ
A 
ขาอย่างที่ต้องการ
 
ไม่ต้อง
D 
ขอ 
 
ฉันก็จะยอมให้
 
ถ้า
Bm7 
รักเขาก็เข้าใจได้
 
จะ
Em7 
ยากอะไร 
 
ก็แค่
A 
หัวใจ 
 
หัวใจ
 
หัวใจดวงเดียวย่อยยับไป
 

INSTRU | G | F#m7 | Bm7 | E |
INSTRU | Em7 | F#m7 | Gm | C A |

 
ไม่ต้อง
D 
ขอ 
 
ฉันก็จะ
Bm7 
ทำให้  
Em7 
 
A 
 
จะ
F#m 
ทิ้งให้เธ
Bsus4 
อ  
B 
 
อยู่กับ
Em7 
เขาอย่างที่ต้องก
A 
าร
 
ไม่ต้อง
D 
ขอ 
 
ฉันก็จะ
Bm7 
ยอมให้ 
 
 
Em7 
 
A 
 
จะ
F#m 
ทิ้งให้เธ
Bm7 
อ ก็แค่
Em7 
หัวใจ
 
หัวใจ  
A 
หัวใจดวงเดียวย่อยยับไป
 
ไม่ต้อง
D 
ขอฉันก็จะ
Bm7 
ทำให้  
Em7 
 
A 
 
F#m 
 
Bm7 
 
ก็แค่
Em7 
หัวใจ หัวใจ  
A 
หัวใจดวงเดียว..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites