สาวดอยคอยปี้ – กระแต อาร์สยาม


INTRO | Am Em | Am | ( 2 Times ) | Am |
INTRO | C | Am | ( 3 Times ) | Em G | Am |

 
าวดอยคอ
Am 
ยปี้ 
 
อยู่ตรง
นี้ 
 
คอยตี้
Am 
เก่า
 
าวดอยคอ
Am 
ยข่าว 
 
มันเงีย
Em 
บเหงาเ
ฝ้าร
Am 
อปี้

INSTRU | Am G | Am | Am G | Am |
INSTRU | Am | Am | C | C |
INSTRU | Am | C Dm | Dm G | Am | Am |

 
คอยปี้.
.
Am 
 
คอยปี้.
.
Am 
.
 
คอ
Am 
ยปี้ 
 
 
Dm 
สาว 
 
 
Em 
ดอย 
 
อย 
 
 
Am 
ปี้
 
เมื่อไหร่จ
Am 
ะปิ๊ก เมื่อไหร่จะปิ๊ก บ้า
Dm 
นเฮา…
 
มันเงียบมันเหงา สาวด
อยคอ
Am 
ยปี้
 
อ่ะค
อย
Am 
ปี้ 
 
อ่ะค
อย
Am 
ปี้
 
อย
Am 
ปี้ 
 
อย
Am 
ปี้..

INSTRU | C | F | Dm G | C |

 
น้องยังค
อย อ้ายอยู่ดอย ม่อนเก่า
 
ลุกจากเหนือบ้านเฮา บ่ได้ข่าวจั้ดเ
มิน
 
ปี้อยู่ไ
หน อยู่กับไผนานเกิ๋น ว่าไปเซาะหาเ
งิน
 
แห๋มบ่เ
มินจะปิ๊ก
Dm 
มา 
 
จะปิ๊กบ้
าน 
 
 
Dm 
 
 

 
กึ้ดเติงหาปี้สุ
ด ๆ กึ๊ดเติงฝุด ๆ
 
กึ๊ดเติง หาแต๊ ง่อมหาแต่ปี้ บ่หาย
 
 
จนน้ำตาไหล อ่ะ แจ๊ะแม๊ะ ๆ
 
 
ตั้งแต่ วันน้องขาดปี้..หัวใจดวงนี้บ่มีคนดูแล
 
 
กี่วัน ล่ะกี่เดือนกี่ปี๋ จะขอรอปี้..รอปี้..แต๊  
Am 

 
คอยปี้.
.
Am 
 
คอยปี้.
.
Am 
.
 
คอ
Am 
ยปี้ 
 
 
Dm 
สาว 
 
 
Em 
ดอย 
 
อย 
 
 
Am 
ปี้
 
เมื่อไหร่จ
Am 
ะปิ๊ก เมื่อไหร่จะปิ๊ก บ้า
Dm 
นเฮา…
 
มันเงียบมันเหงา สาวด
อยคอ
Am 
ยปี้
 
อ่ะค
อย
Am 
ปี้ 
 
อ่ะค
อย
Am 
ปี้
 
อย
Am 
ปี้ 
 
อย
Am 
ปี้..

INSTRU | C | F | Dm G | C |

 
จ่อมแมง
มัน แกงแคกบ จอผักกาด
 
น้องได้กิ๋นบ่เกยขาด ตอนปี้อยู่คู่ก๋
าย
 
แก๋งผักห
วาน ยำไข่มด ลาบไก่
 
แอ๊บอ่องออ อันให
ญ่ 
 
 
ไผได้
กิ๋น 
 
ตึงติด
Dm 
ใจ๋ 
 
ฝีมือ
ปี้ 
 
 
Dm 
 
 

 
ต๋อนนี้ปี้อยู่กับ
ไผ ปิ๊กมาไว ๆ ขะใจ๋มา ปี้
 
กึ๊ดเติงเป็นดีใค่ต๋าย ง่อมเหงาเต้าใด ก็จะรอ แต่ปี้
 
 
ปี้ดี ปี้เก่งตี้สุด ในโลกมนุษย์ ก็คือปี้คนนี้
 
 
ฮักปี้บ่มีท้อถอย เมินก่จะคอย คอยปี้ คอ
Am 
ยปี้

INSTRU | Am | Am C | Dm | G Am | Em G Am |
INSTRU | Am | C Dm | Dm G | Am | Am |

 
คอยปี้.
.
Am 
 
คอยปี้.
.
Am 
.
 
คอ
Am 
ยปี้ 
 
 
Dm 
สาว 
 
 
Em 
ดอย 
 
อย 
 
 
Am 
ปี้
 
เมื่อไหร่จ
Am 
ะปิ๊ก เมื่อไหร่จะปิ๊ก บ้า
Dm 
นเฮา…
 
มันเงียบมันเหงา สาวด
อยคอ
Am 
ยปี้
 
อ่ะค
อย
Am 
ปี้ 
 
อ่ะค
อย
Am 
ปี้
 
อย
Am 
ปี้ 
 
อย
Am 
ปี้..

INSTRU | C | F | Dm G | C |

 
จ่อมแมง
มัน แกงแคกบ จอผักกาด
 
น้องได้กิ๋นบ่เกยขาด ตอนปี้อยู่คู่ก๋
าย
 
แก๋งผักห
วาน ยำไข่มด ลาบไก่
 
แอ๊บอ่องออ อันให
ญ่ 
 
 
ไผได้
กิ๋น 
 
ตึงติด
Dm 
ใจ๋ 
 
ฝีมือ
ปี้ 
 
 
Dm 
 
 

 
ต๋อนนี้ปี้อยู่กับ
ไผ ปิ๊กมาไว ๆ ขะใจ๋มา ปี้
 
กึ๊ดเติงเป็นดีใค่ต๋าย ง่อมเหงาเต้าใด ก็จะรอ แต่ปี้
 
 
ปี้ดี ปี้เก่งตี้สุด ในโลกมนุษย์ ก็คือปี้คนนี้
 
 
ฮักปี้บ่มีท้อถอย เมินก่จะคอย คอยปี้ คอ
Am 
ยปี้

 
คอยปี้.
.
Am 
 
คอยปี้.
.
Am 
.
 
คอ
Am 
ยปี้ 
 
 
Dm 
สาว 
 
 
Em 
ดอย 
 
อย 
 
 
Am 
ปี้
 
เมื่อไหร่จ
Am 
ะปิ๊ก เมื่อไหร่จะปิ๊ก บ้า
Dm 
นเฮา…
 
มันเงียบมันเหงา สาวด
อยคอ
Am 
ยปี้
 
อ่ะค
อย
Am 
ปี้ 
 
อ่ะค
อย
Am 
ปี้
 
อย
Am 
ปี้ 
 
อย
Am 
ปี้..

OUTRO | Am | C D | Dm G | Am | Am |