INTRO | D | A | D | E | A | A |

A 
  มีเธอเ
F#m7 
สมอ อยู่เคียงใจ
D 
  รับรู้รับ
E 
ฟัง 
 
ที่เป็นไป
A 
  ยามมีปัญ
F#m7 
หา 
 
ยังอุ่นใจ
D 
  ช่วยกันไขช่วย
E 
เป็นเช่นกำลัง
F#m7 
  ทำหนักให้
D 
เบา    
E 

A 
  ยังมีรอย
F#m7 
ยิ้ม 
 
แต่ใจหมอง
D 
  เหมือนดั่งของสำ
E 
คัญต้องพรากไป
A 
  ในใจมัน
F#m7 
ค้าน 
 
สั่งดึงไว้
D 
  เพราะจุดหมายที่
E 
ไปด้วยจำเป็น
F#m7 
เกินใจทัด
D 
ทาน
Bm7 
  ยามที่เธอเดิน
E 
ลับตาไป
A 
  ใจก็
F#m7 
หาย 
 
ตาม
D 
ไป
 
  สิ่งที่เยือนคล้ายเป็นเพื่อน
A 
เก่า
 
  เข้ามา
D 
แทนโดยไม่ได้เชื้อ
E 
เชิญ
 
  คือความ
A 
เหงา 
 
ไม่ตั้ง
E 
ใจ
 
  ไม่ตั้งใจ ยังทัด
A 
ทาน

 
ทุกค่ำ
F#m7 
คืน 
 
ฝากกับความมืด
D 
ไป
 
กอดเธอ
A 
ไว้ 
 
อย่าให้ร้าวรอน
 
บอกตะ
D 
วันที่ทอแสงอ่
A 
อน
 
จะ
D 
ร้อนหนาวเย็นห่วงเ
E 
ธอ 
 
รักษา
A 
ตัว

A 
  ในใจหวิว
F#m7 
หวิว 
 
ไม่เคยเป็น
D 
  ทั้งที่เห็นผู้
E 
คนก็มากพอ
A 
  นัยน์ตามี
F#m7 
น้ำ 
 
มาคลอคลอ
D 
  แล้วยังขอร้อง
E 
เธอไม่ให้ไป
F#m7 
  เกินใจทัด
D 
ทาน   
 
 
E 

 
เคยแง่
F#m7 
งอน 
 
ผลัดและยอมง้อ
D 
กัน
 
สิ่งเหล่า
A 
นั้นผูกพันมัดใจ
 
จากกัน
D 
ไปเพื่อมาพบ
A 
ใหม่
 
ใจห
D 
ายเพราะเป็นห่วง
E 
เธอ 
 
รักษา
A 
ตัว

 
ทุกค่ำ
F#m7 
คืน 
 
ฝากกับความมืด
D 
ไป
 
กอดเธอ
A 
ไว้ 
 
อย่าให้ร้าวรอน
 
บอกตะ
D 
วันที่ทอแสงอ่
A 
อน
 
จะ
D 
ร้อนหนาวเย็นห่วงเ
E 
ธอ 
 
รักษา
A 
ตัว

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites