INTRO | Em | D | Em | D | Em | D |

 
  
Em 
no try, no tr
y Meth Medicin
Em 
e, no try, no tr
y
 
  
Em 
no try, no tr
y Meth Medicin
Em 
e, no try, no tr
y
 
  
Em 
no try, no tr
 
Methamphetami
Em 
ne, no try, no tr
y

INSTRU | Em | D | Em | D |

 
  
Em 
ชีวิตเส็งเคร็
ง 
 
สังคมแหลกเห
ลว
 
  สังคังกัดกร่อ
นจิตใจ..
 
  
จะไปทางไหน 
 
จะคุยกับใค
 
  มีแต่กลิ่นม้า
Em 
หอมหวนรัญจวน
ใจ..ทุกแห่ง
หน

 
  
Em 
ความหวังรุ่งเรือ
งของเมืองเสื่อมถอ
 
  สังคมกระจัดกระจา
 
  
มีแต่คนร้ายเข่นฆ่ากันตา
 
  ก็มันชิงม้
Em 
า ฟันม้า ตามล่
ากันเอง 
 
เพื่อทวง
ของ

 
  
Am 
พอเสพเข้าไปแล้วมันย้ำ
Bm 
ๆ ๆ อยากซ้ำ
Em 
อันที่สอง
 
  เริ่มจากลอ
Am 
ง.. 
 
เพิ่มปริมา
 
  
Am 
พอสูบเข้าไป 
 
ม้ามันดีด
Bm 
ๆ ๆ ฉิบหา
Em 
ยอยู่ไม่ติด
 
  เริ่มห่างเหิ
Am 
นครอบครัวลูกเมี

 
  
Em 
เหลี่ยมเล่ห์รอบตั
ว 
 
เริ่มเห็นแก่ตั
 
  ไม่แคร์พี่น้อ
งท้องเดียว
 
  
ก็ช่างใครเขาให้หรอยแต่เร
 
  หนุกกันฉิบหา
Em 
ยตาลายหว่องแหว่
ง 
 
ประสาทหล
อน
 
  
Em 
ถูกจับเข้ากร
ง 
 
ถูกลงโทษทัณ
ฑ์
 
  โถ่สวรรค์ ฝันค้า
งกลางวัน
 
  
มานึกเสียดายอีตอนใกล้ตา
 
  ยังอยากจะย้อ
Em 
นเวลากลับมา
เพื่อแก้ไขจุด
นั้น

 
  
Em 
no try, no tr
y Methamphetami
Em 
ne
 
  no try, no tr
y

 
  
Em 
no try, no tr
y Methamphetami
Em 
ne
 
  no try, no tr
y

INSTRU | Em | D | Em | D | ( 2 Times )

 
  
Em 
ความหวังรุ่งเรือ
งของเมืองเสื่อมถอ
 
  สังคมกระจัดกระจา
 
  
มีแต่คนร้ายเข่นฆ่ากันตา
 
  ก็มันฟันม้
Em 
า ชิงม้า ตามล่
ากันเอง 
 
เพื่อทวง
ของ

 
  
Am 
พอเสพเข้าไปแล้วมันย้ำ
Bm 
ๆ ๆ อยากซ้ำ
Em 
อันที่สอง
 
  เริ่มจากลอ
Am 
ง.. 
 
เพิ่มปริมา
 
  
Am 
พอสูบเข้าไป 
 
ม้ามันดีด
Bm 
ๆ ๆ ฉิบหา
Em 
ยอยู่ไม่ติด
 
  เริ่มห่างเหิ
Am 
นครอบครัวลูกเมี

 
  
Em 
เหลี่ยมเล่ห์รอบตั
ว 
 
เริ่มเห็นแก่ตั
 
  ไม่แคร์พี่น้อ
งท้องเดียว
 
  
ก็ช่างใครเขาให้หรอยแต่เร
 
  หนุกกันฉิบหา
Em 
ยตาลายหว่องแหว่
ง 
 
ประสาทหล
อน
 
  
Em 
ถูกจับเข้ากร
ง 
 
ถูกลงโทษทัณ
ฑ์
 
  โถ่สวรรค์ ฝันค้า
งกลางวัน
 
  
มานึกเสียดายอีตอนใกล้ตา
 
  ยังอยากจะย้อ
Em 
นเวลากลับมา
เพื่อแก้ไขจุด
นั้น

 
  
Am 
พอเสพเข้าไปแล้วมันย้ำ
Bm 
ๆ ๆ อยากซ้ำ
Em 
อันที่สอง
 
  เริ่มจากลอ
Am 
ง.. 
 
เพิ่มปริมา
 
  
Am 
พอสูบเข้าไป 
 
ม้ามันดีด
Bm 
ๆ ๆ ฉิบหา
Em 
ยอยู่ไม่ติด
 
  เริ่มห่างเหิ
Am 
นครอบครัวลูกเมี

 
  
Em 
no try, no tr
y Methamphetami
Em 
ne
 
  no try, no tr
y
 
  
Em 
no try, no tr
y Methamphetami
Em 
ne
 
  no try, no tr
y

 
  
Em 
no try, no tr
y Methamphetami
Em 
ne
 
  no try, no tr
y

 
  
Em 
no try, no tr
y Methamphetami
Em 
ne
 
  no try, no tr
y

( Fade out )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites