น้ำตาเสือ – ธันวา ราศีธนู


INTRO | Cm | Bb | F | Cm |
INTRO | Eb | Bb | F | Cm |

Cm 
ยาม 
 
ที่ไม่มีเหลื
Bb 
อใคร
 
F 
จก็คงมีแต่ความเงีย
Cm 
บเหงา
 
มีน้ำ
Eb 
ตาที่ไหลมาปนความเ
Bb 
ศร้า
 
มีความเห
F 
งาที่เป็นเพื่อนยามสั
Cm 
บสน

 
ใจขอ
Eb 
งคนจะคานทนสักเพียง
Cm 
ไหน
 
เมื่อคนที่
Eb 
รักเขามาทอดทิ้งเรา
Bb 
ไป
 
แค่ความห่วงใ
F 
ย 
 
คงทำได้ไม่เหมือนเ
Cm 
ก่า
Ab 
จากคนที่เคยเป็นแ
Bb 
ฟน
 
ตอนนี้้อ้อมแขนเธอกอดกับเ
Cm 
ขา

 
*  
Ab 
ฉันยังทำใ
Bb 
จไม่ได้ 
 
 
Cm 
ใจฉันยัง
Bb 
รักเธออ
Cm 
ยู่
 
หวังว่าเ
Bb 
ธอก็คงรู้
Cm 
 
Bb 
 
Cm 
 
Bb 
Cm 
..ถึงเจ็บแค่ไ
Bb 
หนก็ต้องทน
Cm 
..ทั้งที่เป็
Bb 
นคนไม่ยอมใคร
Cm 
..วันนี้ไ
Bb 
อ้เสือต้องร้องไห้
Cm 
..ไอ้เสือต้อง
Bb 
มีน้ำ
Cm 
ตา
Bb 
 
Cm 
 
Bb 

 
Cm 
.. ** กลับมาฆ่า
Bb 
ฉันเสียก่อน
Cm 
..คือคำอ้อนวอ
Bb 
นของผู้แพ้
Cm 
..จากนี้คงเ
Bb 
หลือเพียงแค่
Cm 
..อดีตค
Bb 
นเคยรักกั
Cm 
Bb 
Cm 
..อดีตคนเคยรักกัน

INSTRU | Cm Bb | ( 4 Times ) | Eb |
INSTRU | F | Cm | F | Cm | Ab Bb |
INSTRU | G Cm | Ab Bb | G |
INSTRU | Ab Bb | G Cm |
INSTRU | Ab Bb | Cm | Cm |

( * ) ( ** )

OUTRO | Cm Bb | ( 8 Times ) | Cm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites