INTRO | Gmaj7 | Em7 E7 |
INTRO | Am7  Bm7 | Cm7 |

 
ฉันก็แค่เหงา
Gmaj7 
..ไม่ได้ต้องการ
Cmaj7 
ใคร
 
ที่มาผูกพัน
Gmaj7 
..ดูแลและรัก
Bm7 
ฉันมากมาย
Cmaj7 
 
ฉันก็แค่เหงา
Gmaj7 
..อาจเป็นแค่เหงา
Cmaj7 
กาย
 
ต้องการแค่ใคร
Gmaj7 
..โอบกอดฉันไว้เ
Bm7 
พียงชั่วคืน
Cmaj7 

 
* (เพราะฉัน)(ฉันแค่)เหนื่อ
Bm7 
ย 
 
มาพอ
Em7 
แล้ว
 
กับการ
Am7 
 เอาหัวใจ 
D7 
 
ไปฝาก
Bm7 
เอาไว้กั
Em7 
บคนอื่น
Am7 
          
D7 
 
จนไม่ศรัท
Bm7 
ธาว่าความ
Em7 
รัก
 
จะมั่
Am7 
นคงยืนยาว กว่าชั่ว
Cm7 
เวลาแค่เพียงหนึ่งคืน
D7 

 
** และถ้าคืนนี้ฉั
Gmaj7 
นบอกเธอว่ารัก
Em7 
 
ให้รู้ว่
E7 
ามันจริง
Am7 
 ถึงมันไม่ยืนยาว
D7 
 
ต่อให้อะไรจ
Bm7 
ะเกิด 
 
กับเรา
Em7 
 ก็ตาม
E7 
 
ในพรุ่งนี้
Am7 
เช้า..
Bm7 
ให้รู้ว่าคืน
Cm7 
นี้ฉันรักเ
ธอหมดใจ

INSTRU | Gmaj7 | Cmaj7 | ( 2 Times )

 
ผู้คนที่ถาม
Gmaj7 
..เขาคงไม่รู้ห
Cmaj7 
รอก
 
ว่าฉันทุ่มเทใ
Gmaj7 
ห้กับความรัก
Bm7 
มาเท่าไหร่
Cmaj7 
 
แหลกจนไม่เหลือ
Gmaj7 
..พอที่จะเริ่ม
Cmaj7 
ใหม่
 
เศษใจที่มี
Gmaj7 
ไม่พอไปรัก
Bm7 
ใครได้อีก
Cmaj7 

( * ) ( ** )

INSTRU | Bm7 | Em7  E7 |
INSTRU | Am7  Bm7 |

 
ให้รู้ว่าคืน
Cm7 
นี้ฉันรัก…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites