INTRO | G C | G C | G C | D | ( 2 Times )

G 
  หัวใจ 
 
บางทีก็ดูไม่ยุติธรรม
D 
  ทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์
Em 
  เห็นต่อใครเขามองผ่าน
 
  
C 
พ้น 
 
เลยไ
D 
ปกันจนหมด

G 
  น้อยใจ 
 
คนเราทำไมไม่มองดีๆ
D 
  ฉันมีอะไร 
 
ที่ซ่อนเอาไว้ข้างใน
Em 
  ขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไป
 
  
C 
ให้โอก
D 
าสสักครั้ง

C 
  ฉันเองไม่มีเลิศเ
G/B 
ลออย่างคนอื่นเขา
 
  แต่มี
C 
ฉันเอาไว้ 
 
ไม่เหงาฉันรับร
D 
อง

 
อาจไม่ห
G 
ล่อพอ 
 
ให้เ
D 
ธอเหลียว
 
แต่ว่า
Em 
ฉันคนเดียวรักใ
C 
คร
 
แล้ว
D 
รักปักหั
C 
วใจ 
 
ไม่ชอบไม่เ
Bm 
ป็นไร
 
แต่ขอให้
Am 
ฉันได้โฆษณาตัวเ
D 
องสักหน่อย

 
อาจดูไม่
G 
ดีนัก 
 
แต่ร้องเพ
D 
ลงเพราะ
 
พร้อมทำให้เ
Em 
ธอหัวเราะยิ้มไ
C 
ด้ทั้ง
D 
วัน
 
ดูแ
C 
ลก็ได้ 
 
เอา
Bm 
ใจก็ได้
 
อาจไม่
Am 
หล่อเท่าไร 
 
แต่หัวใ
D 
จฉันหล่อเลย

INTRO | G C | G C | G C | D |

G 
  ตัวดำแต่ใ
C 
จไม่ดำ 
 
ฉันว่าก็พอ
D 
  เหมือนเงาะถอดรูปแล้วมีแต่ทองทั้งนั้น
Em 
  ให้ใจของเราได้ผูกพัน
 
  
C 
ฉันจะ
D 
ทำให้เธอรู้

C 
  ฉันเองไม่มีเลิศเ
G/B 
ลออย่างคนอื่นเขา
 
  แต่มี
C 
ฉันเอาไว้ 
 
ไม่เหงาฉันรับร
D 
อง

 
อาจไม่ห
G 
ล่อพอ 
 
ให้เ
D 
ธอเหลียว
 
แต่ว่า
Em 
ฉันคนเดียวรักใ
C 
คร
 
แล้ว
D 
รักปักหั
C 
วใจ 
 
ไม่ชอบไม่เ
Bm 
ป็นไร
 
แต่ขอให้
Am 
ฉันได้โฆษณาตัวเ
D 
องสักหน่อย

 
อาจดูไม่
G 
ดีนัก 
 
แต่ร้องเพ
D 
ลงเพราะ
 
พร้อมทำให้เ
Em 
ธอหัวเราะยิ้มไ
C 
ด้ทั้ง
D 
วัน
 
ดูแ
C 
ลก็ได้ 
 
เอา
Bm 
ใจก็ได้
 
อาจไม่
Am 
หล่อเท่าไร 
 
แต่หัวใ
D 
จฉันหล่อเลย

INSTRU | C | D | C | D |
INSTRU | Em D | C | C | C |

C 
  ฉันเองไม่มีเลิศเ
G/B 
ลออย่างคนอื่นเขา
 
  แต่มี
C 
ฉันเอาไว้ 
 
ไม่เหงาฉันรับร
D 
อง

 
อาจไม่ห
G 
ล่อพอ 
 
ให้เ
D 
ธอเหลียว
 
แต่ว่า
Em 
ฉันคนเดียวรักใ
C 
คร
 
แล้ว
D 
รักปักหั
C 
วใจ 
 
ไม่ชอบไม่เ
Bm 
ป็นไร
 
แต่ขอให้
Am 
ฉันได้โฆษณาตัวเ
D 
องสักหน่อย

 
อาจดูไม่
G 
ดีนัก 
 
แต่ร้องเพ
D 
ลงเพราะ
 
พร้อมทำให้เ
Em 
ธอหัวเราะยิ้มไ
C 
ด้ทั้ง
D 
วัน
 
ดูแ
C 
ลก็ได้ 
 
เอา
Bm 
ใจก็ได้
 
อาจไม่
Am 
หล่อเท่าไร 
 
แต่หัวใ
D 
จฉันหล่อเลย

 
อาจไม่ห
G 
ล่อพอ 
 
ให้เ
D 
ธอเหลียว
 
แต่ว่า
Em 
ฉันคนเดียวรักใ
C 
คร
 
แล้ว
D 
รักปักหั
C 
วใจ 
 
ไม่ชอบไม่เ
Bm 
ป็นไร
 
แต่ขอให้
Am 
ฉันได้โฆษณาตัวเ
D 
องสักหน่อย

 
อาจดูไม่
G 
ดีนัก 
 
แต่ร้องเพ
D 
ลงเพราะ
 
พร้อมทำให้เ
Em 
ธอหัวเราะยิ้มไ
C 
ด้ทั้ง
D 
วัน
 
ดูแ
C 
ลก็ได้ 
 
เอา
Bm 
ใจก็ได้
 
อาจไม่
Am 
หล่อเท่าไร 
 
แต่หัวใ
D 
จฉันหล่อเลย

OUTRO | G C | G C | G C | G C | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites