พรุ่งนี้ไม่มีฉัน – เจน จอจาน


INTRO | D | G | D | A |

 
วันพรุ่งนี้เ
ราคงเป็นได้เพียง
แค่แฟนเก่า
Bm 
 
วันพรุ่งนี้ค
วามรักของเรา
 คงเป็นเรื่องวัน
Bm 
วาน
 
และพรุ่งนี้เ
ธอเองคงมีเ
ขา
 
มาแทนที่ฉัน
เคยยืน
A/C# 
ข้างข้าง
Bm 
 
ฉันขอ
ห่วงเธอห่างๆ
 อย่างนี้ก็พอ

 
จะไม่ขอ
อ้อนวอนให้เธอ
นั้นหวนคืนกลับ
Bm 
 
จะยอมรับ
ความจริงที่เป็น
 อยู่ตอนนี้
Bm 
 
เราก็พูด
อะไร 
 
ไม่ไ
ด้
 
ทำได้เพียงขอ
ให้เธอนั้นโชค
Bm 
ดี
 
แม้วัน
Em 
พรุ่งนี้ 
 
ไม่มีฉัน
ยืนข้างๆ

 
* ในเมื่อเธอ
Em 
นั้นอยากจะไป
 
ในเมื่อใจเ
F#m 
ธอนั้นรักเขา
 
ก็ให้ความ
Em 
รักของเราจบกันแค่นี้

 
** เธอทำ
…ถูก
แล้ว 
 
กับทาง
F#m 
ที่เธอเลือก
Bm 
เอง
 
ดีกว่าต้อง
Em 
มานั่งเสแสร้ง
 แกล้งทำเป็นรัก
กัน
 
เธอเลือก
…ถูก
แล้ว 
 
แม้วันนี้ค
F#m 
นเจ็บต้องเป็น
Bm 
ฉัน
 
ปล่อยให้เธอ
Em 
 กับเขารักกัน
 ฉันนั้นยินดี
Bm 

 
*** วันพรุ่งนี้ตั
วเธอก็คง
จะมีความสุข
Bm 
 
วันพรุ่งนี้ค
นที่ต้องเป็นทุก
ข์มันก็คือฉัน
Bm 
 
แต่ไม่เป็นไรฉั
นก็พอจะเข้า
ใจ
 
ถึงอย่างไรเ
ราก็ต้องเลิกกัน
Bm 
 
ความ
Em 
จริงกับความฝัน
มันต่างกันเกิน
ไป

INSTRU | Em | F#m | Em | A |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

( * ) ( ** ) ( *** )

 
ต่อให้ฉัน
Em 
รักเธอแค่ไหน
…ก็ไม่ได้ใจเธอ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites